Massage – Hud – Hälsa

Medveten andning

Hur andas du  –  egentligen?

Andningen följer vår stress och ett försämrat andningsmönster följer med på natten. Men det går att vända till en positiv spiral genom kunskap, insikt och övning.

medv.andn, bok

Se film om medveten andning här.

Medveten andning är en enkel metod för effektiv vardagsandning, vilket är grunden för:

  • Energi och uthållighet
  • Lugn och fokus
  • Cirkulation och ph-balans
  • Snarka mindre och sova bättre

relaxatorRelaxatorn är ett hjälpmedel som tränar andningen. När du andas in genom näsan och ut genom ett motstånd förlängs utandningen. Det i sin tur aktiverar diafragman och syresättningen.

Du kan lära dej Medveten andning här, enskilt, parvis eller i grupp.

”Det här var en aha upplevelse”

Ta hand om din kropp så tar den hand om dej!